De HA61 van 1962

Op 7 mei 1962 verkoopt Klaas Kwakman het schip aan Hendrik de Langen, visser te Harlingen. De industrie-motor is inmiddels vervangen door een 86 pk Volvo Penta MD67.
Het schip wordt ingeschreven als HA-61 "Sonja Magda", klaarblijkelijk genoemd naar de vrouw van de Langen; Sonja Magda Boonstra.

 

Een foto van de HA61 in de haven van Harlingen.Rienk Nadema van de won-3 wist nog wat archiefmateriaal terug te vinden over deze periode.
Allereerst een krante-artikel van 25 augustus 1964, waaruit blijkt dat toen ook al koperdieven actief waren.In het boek ``het vrije leven op zee,visserij rond Harlingen ,80 jaar visserijvereniging ons belang`` Staat een interview met Hendrik de Langen, waarin de lotgevallen van deze HA-61 beschreven worden:Dit is het verhaal dat mij via de overlevering al bereikt had (de broer van de vorige eigenaar wist zich zoiets te herinneren).Ronald Leunge van www.kotterfoto.nl kende de Lange en wist te melden dat de stranding bij Vlieland plaats heeft gevonden.


Er is nog een kranteartikel over het bijna zinken van de HA-61 in de haven van Harlingen:
Dit artikel is van 4 juni 1964. Vermoedelijk is dit na de stranding, en is een provisorische reparatie onklaar geraakt.


De stranding blijkt voor het schip het einde te zijn van het visserijtijdperk. Het wordt uitgeschreven uit het visserijregister, en door de gemeente verkocht aan scheepswerf Draaisma te Franeker (ook wel "welgelegen" genoemd).

De visserijregistratie van de HA-61 periode:
11-05-1962;  HA-61     SONJA MAGDA  eig. H. de Langen
22-04-1963;                                                 wijz. schipper; Wilke Groen wonende a/b woonschip suzanna,Westerzeedijk
23-11-1964;                                                 doorgehaald en verkocht aan Scheepswerf Draaisma te franeker voor de verkoop

Met dit verhaal in het achterhoofd is het wel aardig om een foto van het onderwaterschip erbij te pakken.Vooruit kijkend, zien we de geklonken platen van het achterschip, verderop houden deze op, en zien we gelaste stalen bodemplaten. Dit zijn geen dubbelplaten, het oude vlak en spanten is hier volledig verwijderd en vervangen door gelast staal. Iets voor de nieuwe bodemplaat, in de middelste oude gang, is een deuk te zien. De huidgang is daar een aantal centimeter naar binnen gedrukt. Wellicht nog een restant van de stranding?
De keurmeester van de verzekering heeft de dikte op de inbuiging gemeten, en geen bezwaar tegen gemaakt.

De KW160 "Arie Corrie" van 1945

Via Jan van Welie, vrijwilliger bij het katwijkse visserij-museum, heb ik scans van de inschrijfkaarten van het visserijregister gekregen.

Deze informatie is wat tegenstrijdig, in de oorlogsjaren is de administratie niet goed bijgehouden, en na de bevrijding heeft men alles zo goed als mogelijk bijgewerkt.

Waar het op lijkt, is dat het schip in 1943 is aangekocht, en naar scheepswerf de dageraad te Woubrugge is gegaan om verbouwd te worden tot viskotter. Deze verbouwing is pas in 1945 afgerond, en toen is ze als KW160 "Arie Corrie" in de vaart gekomen.

Als motor wordt opgegeven een 100PK Deutz, bouwjaar 1944, de bestemming is trawlnet visserij.

De tekening voor de verbouwing bleek nog te bestaan:

Tekening KW160 voor Messemaker

 

Ter vergelijking heb ik het zij-aanzicht van de tekening onder een foto gezet van de maanwater nu.

Er is later flink aan verbouwd. in 1964 is er een stuurhuis op gekomen dat groter is, en van staal is.

Bij de verbouw naar recreatie is er een roef op het visruim gekomen, en is het schot tussen visruim en logies doorgebroken. De originele voor-roef is verwijderd, waarschijnlijk om toch wat vlak dek te krijgen.

De overige 3 schotten zijn nog aanwezig.

 

 

 

 

 

De VD 68 van 1948

Op 23 maart 1955 wordt het schip door Andries en Klaas Steur uit Volendam geregistreerd als vissersschip.Het is dan aan zijn 3e brandmerk toe : 4554 V Amst 1955.

Deze akte is een aanvraag tot teboekstelling. De vorige eigenaar is en wat de gebroeders Steur voor het schip hebben betaald, wordt dus niet gemeld. Wel is er een beschrijving van het schip in de huidige staat:
 55.72 M3 bruto inhoud hebbende stuurhut, twee waterbunnen en een droogbun, voorkajuit, twee masten met lier, voortbewogen door een 24 PK r.o. Industrie motor no. 1 B.4A 1191.

Er wordt verwezen naar een meetbrief nummer 6642 die 19 november 1945 te ´s-Gravenhave afgegeven is, en een visserijregistratie 30-64´52. In het centrale visserijregister is terug te vinden dat zij sinds 1948 al met het schip vissen.

De gebroeder Steur geven op "niet eerder teboekgesteld", "bouwjaar onbekend", "bouwplaats onbekend". De herkomst van het schip is kwijt. Alle volgende eigenaren geven dit op, de herkomst blijft kwijt totdat ik in die verf ga krabben.

De gebroeders Steur schrijven het schip in als VD68 "Grietje". Zij gebruiken het schip voor de zee- en kustvisserij.

Er is een foto uit 1952 waar de VD68 voor een gedeelte op te zien is, samen met de VD32 ligt zij ergens ingevroren.

 

 

De 100pk deutz die in 1945 wordt gemeld, is inmiddels vervangen door een Industrie motor. Dat was een zeer vooraanstaand merk in Nederland. Info is te vinden hier.  Zo´n industrie 1 B4 motor zag er zo uit:

Industriemotor

Het lijkt erop dat of het aantal PK of het typenummer niet klopt : type 1 B.4A zou 18 pk moeten leveren. De 24 pk die in de akte genoemd word, wordt gelevert door de B5.
Een dergelijke motor had een gewicht van (schrik niet) 1200 kg.

 

 

 

De VD241 "Hillegonda" van 1957

Op 23 augustus 1957 wordt de "Grietje" verkocht aan Klaas Kwakman, ook een visser uit Volendam. Zijn vrouw heet Hillegonda, en dat wordt ook de naam van het schip. Kwakman noemt als bestemming de kustvisserij.
De overdracht vindt plaats bij notaris Hofland te Edam. Een verklaring van de waterschout  wordt toegevoegd dat het schip in het visserijregister is ingeschreven.

Voor het schip wordt 10.500 gulden betaald. In die tijd een aanzienlijk bedrag.

brondocumenten

Voor diegenen die het interessant vinden, hieronder de brondocumenten die ik verzameld heb.

 

Voor de volledigheid de scheepsmetingen:

 

 

De teboekstelling uit 1934

 

 

 

 

De verkoopakte van 1940

Joomla templates by a4joomla